This is an example of a HTML caption with a link.ความรู้เกี่ยวกับท่อไอเสียรถยนต์

    ถูกออกแบบมาเพื่อระบายไอเสียจากการเผาไหม้ ลดเสียงที่เกิดจากการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ให้ลดน้อยลง โดยการออกแบบจะมุ่งเน้นให้มลพิษที่ออกจากเครื่องยนต์สัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม(การปล่อยมลพิษ) รวมทั้งคำนวนประสิทธิภาพ ขนาดเครื่องยนต์ แรงม้า แรงบิด อัตราการสิ้นเปลืองมาอย่างเหมาะสมแล้ว เมื่อนำรถยนต์มาใช้งานจิง ระบบท่อไอเสียเกิดการสึกหรอตามสภาพ ด้วยเหตุนี้เราจึงนิยมปรับแต่งท่อไอเสียเป็นอันดับแรก
การปรับแต่งระบบท่อไอเสียอย่างถูกวิธี

    กรณีเครื่องยนต์มีการปรับแต่งเพิ่มแรงม้า แรงดันน้ำมัน เพิ่มความแรงมาแล้ว ยังจำเป็นต้องปรับแต่งระบบท่อไอเสียให้เหมาะสมกับสมรรถณะที่เพิ่มขึ้นด้วย เราจึงมีท่อไอเสียสูตรเฉพาะสำหรับรถซิ่ง และท่อไอเสียสูตรสำหรับรถใช้งานเดิมๆที่ต้องการเพิ่มสมรรภณะเช่นกัน

การสึกหรอของระบบท่อไอเสีย

    สาเหตุเกิดจากท่อไอเสียหมดสภาพหมดอายุการใช้งาน มีปรับแต่งท่อไอเสียให้มีเสียงดังเมื่อติดตั้งแล้วจะให้ความรู้สึกดีในช่วงแรกแต่ในระยะยาวกำลังอัดจะหายสั งเกตได้จากเสียงที่ดังขึ้นและการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่มากกว่าปกติ 

ท่อใบพัดแคปซูลอัดอากาศ ท่อพักไอเสียเพิ่มสมรรถณะ

    จุดเด่น คือออกแบบมาสำหรับรถยนต์ทุกรุ่น โดยมีการกำหนดสเป็กของท่อไอเสียที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ผลที่ได้ คือ ทอร์กหรือแรงบิดเพิ่มขึ้น (แรงม้าเท่าเดิม) ช่วยเพิ่มแรงอัดในท่อไอเสียทำให้เครื่องยนต์ใช้รอบน้อยลง ไอเสียนิ่งประหยัดเชื้อเพลิงยิ่งขึ้น